Các môn học Trung học Phổ Thông

Nội dung mỗi môn học có đầy đủ học liệu bài học bài tập của môn suốt cả 3
Lớp 10 + 11 + 12;

để học sinh học bài ôn luyện các khối thi, các kỳ thi chuyên hay truy vấn học
liệu có liên quan của môn giữa 3 lớp…

Thời gian học 1 năm từ ngày đóng học phí, học mọi lúc mọi nơi 365 ngày
không giới hạn số lần truy cập.

Học phí mỗi môn: 180.000đ

Tính ra mỗi ngày chỉ 500đ mà học đầy đủ bài vở môn cả 3 lớp.

Nguồn: Internet

Toán học

 • 189 bài giảng video
 • Hơn 5700 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 1000 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì

Học Phí: 180,000 ₫

Vật Lý

 • 146 bài giảng video
 • Hơn 4700 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 1600 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì

Học Phí: 180,000 ₫

Hóa học

 • 99 bài giảng video
 • Hơn 2600 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 780 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì

Học Phí: 180,000 ₫

Ngữ Văn

 • 154 bài giảng video
 • Hơn 2800 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 1400 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì

Học Phí: 180,000 ₫

Sinh học

 • 101 bài giảng video
 • Hơn 3800 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 630 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì

Học Phí: 180,000 ₫

Lịch Sử

 • 62 bài giảng video
 • Hơn 1400 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 320 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì

Học Phí: 180,000 ₫

Địa lý

 • 76 bài giảng video
 • Hơn 2200 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 1000 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì

Học Phí: 180,000 ₫

Tiếng Anh

 • 93 bài giảng video
 • Hơn 2800 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 190 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì

Học Phí: 180,000 ₫

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay