The + adj, Used to + Infinitive

The + tính từ (The + Adjective) được xem như là danh từ số nhiều. Used to + động từ (Used to + Verb) dùng để nói về kinh nghiệm, những việc từng làm trong quá khứ. Thông qua bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về các trường hợp vận dụng cũng như cách sử dụng đúng đắn các cấu trúc đặc biệt trên.

Giáo viên: Lê Thị Kim Loan

Thời lượng: 00:15:15

Lượt xem: 12763

Reported Speech: Statement

Câu tường thuật (Reported Speech) dùng để thuật lại một lời nói của ai đó. Khi chúng ta tường thuật lại lời nói là chúng ta nói đến một điều của quá khứ. Vì vậy mệnh đề tường thuật chuyển đi một cấp quá khứ so với câu nói trực tiếp. Trong bài học này, ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về câu tường thuật câu kể (Reported Speech: Statement).

Giáo viên: Trần Thị Thu Trang

Thời lượng: 00:11:17

Lượt xem: 4723

Tense Revision: Past Simple, Past Progressive and Past Perfect

Thì quá khứ đơn (Past Simple), thì quá khứ tiếp diễn (Past Progressive) và thì quá khứ hoàn hành (Past Perfect) đều nói về một việc, hành động đã xảy ra trong quá khứ. Vậy, nếu vận dụng các thì này để nói về một việc ở quá khứ thì cách sử dụng sẽ như thế nào?

Giáo viên: Đặng Thị Thảo Nguyên

Thời lượng: 00:30:39

Lượt xem: 7568

Conditional Type 3 (Revision) - Conditional in reported speech

Conditional type 3: Câu điều kiện loại 3 để diễn tả hành động trái với thực tế ở quá khứ hoặc tình huống giả định ở quá khứ. Conditional in reported speech: Tường thuật câu điều kiện. Đối với việc tường thuật câu điều kiện loại 1, loại 2 và loại 3, những yếu tố nào thay đổi và yếu tố nào không thay đổi? Chúng ta sẽ nắm rõ cách đổi chúng thông qua bài học này.

Giáo viên: Trương Xuân Nhất

Thời lượng: 00:20:45

Lượt xem: 4587

Reported Speech: Yes - No question

Reported Speech (Câu tường thuật) dùng để tường thuật lại một lời nói của ai đó. Có rất nhiều dạng câu tường thuật như tường thuật với câu hỏi yes-no, câu hỏi với WH-question và câu mệnh lệnh. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ các dùng và công thức của Tường thuật câu hỏi lựa chọn (Reported Speech: Yes/ No Question).

Giáo viên: Trần Thị Thu Trang

Thời lượng: 00:40:15

Lượt xem: 6227

Conditional Sentence (Mixed Type)

Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về câu điều kiện loại 1, 2 và loại 3. Mỗi loại câu điều kiện được dùng với một mục đích và nói về hiện tượng, sự việc với các thời gian và tính chất khác nhau. Vậy, ta có thể kết hợp chúng để tạo thành một loại câu điều kiện “thứ 4 – hỗn hợp” được hay không? Khi đó, câu điều kiện loại hỗn hợp được sử dụng với ý nghĩa gì và cấu trúc của nó như thế nào là chính xác? Ta cùng tìm hiểu qua bài học Conditional sentence: mixed type.

Giáo viên: Lê Thị Kim Loan

Thời lượng: 00:15:33

Lượt xem: 1933

Prepositions and Articles (Part 1)

Giới từ trong tiếng Anh rất phong phú và đa dạng. Cách sử dụng của chúng cũng khá phức tạp và dễ nhầm lẫn. Trong phạm vi bài học hôm nay, chúng ta cùng ôn lại một số giới từ thông dụng.

Giáo viên: Trương Xuân Nhất

Thời lượng: 00:22:56

Lượt xem: 1756

National High School Sample Test 3

Bộ Đề số 3 để ôn luyện thi THPT Quốc gia,

có 50 câu trắc nghiệm thiết kế theo cấu trúc đề thi THPT, thời gian làm bài: 60"

Học sinh vào mục 'Bài tập tự luận' làm bài trắc nghiệm và tham khảo Gợi ý/Đáp án sau khi làm xong bài

 

 

 

Thời lượng: N/A

Lượt xem: 132

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay