1 Chọn chương trình học
2 Xác nhận
3 Thanh toán

Chọn chương trình học

Bạn chọn các chương trình học dưới đây
Nhấn ‘Tiếp tục’ để chuyển sang Xác nhận chương trình học

Hủy

Các Lớp học

Nội dung học mỗi Lớp gồm 8 môn
Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa lý – Tiếng Anh
Thời gian học 1 năm từ ngày đóng học phí, học mọi lúc mọi nơi 365 ngày không giới hạn số lần truy cập
Học phí mỗi lớp 365.000đ tính ra mỗi ngày chỉ 1.000đ mà học đầy đủ bài vở cả 8 môn

Lớp 10

 • 267 bài giảng video
 • Hơn 7500 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 1000 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì

Học Phí: 365,000 ₫

Lớp 11

 • 285 bài giảng video
 • Hơn 7700 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 1000 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì

Học Phí: 365,000 ₫

Lớp 12

 • 365 bài giảng video
 • Hơn 10600 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 2500 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì

Học Phí: 365,000 ₫

Các Môn học Trung học Phổ thông

Nội dung mỗi môn gồm đầy đủ bài học môn ở cả 3 Lớp 10 + 11 + 12,
Thời gian học 1 năm từ ngày đóng học phí, học mọi lúc mọi nơi 365 ngày không giới hạn số lần truy cập
Học phí mỗi môn 180.000đ tính ra mỗi ngày chỉ 500đ mà học đầy đủ bài vở môn ở cả 3 lớp.

Toán học

 • 189 bài giảng video
 • Hơn 5700 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 1000 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì

Học Phí: 180,000 ₫

Vật Lý

 • 146 bài giảng video
 • Hơn 4700 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 1600 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì

Học Phí: 180,000 ₫

Hóa học

 • 99 bài giảng video
 • Hơn 2600 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 780 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì

Học Phí: 180,000 ₫

Ngữ Văn

 • 154 bài giảng video
 • Hơn 2800 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 1400 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì

Học Phí: 180,000 ₫

Sinh học

 • 101 bài giảng video
 • Hơn 3800 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 630 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì

Học Phí: 180,000 ₫

Lịch Sử

 • 62 bài giảng video
 • Hơn 1400 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 320 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì

Học Phí: 180,000 ₫

Địa lý

 • 76 bài giảng video
 • Hơn 2200 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 1000 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì

Học Phí: 180,000 ₫

Tiếng Anh

 • 93 bài giảng video
 • Hơn 2800 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 190 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì

Học Phí: 180,000 ₫

Hủy

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay