Mở đầu chương trình Địa lý Trung học Phổ thông là những kiến thức khái quát về các sự vật – hiện tượng của tự nhiên và kinh tế - xã hội trên thế giới. Chương trình Địa lý Lớp 10 được xây dựng trên hai nội dung chính là Địa lý tự nhiên và Địa lý kinh tế - xã hội; thể hiện một cách khoa học, đầy đủ và sinh động thông qua các bài giảng thú vị và gần gũi với đời sống thường ngày.

  • Phần Địa lý tự nhiên: Học sinh sẽ được tìm hiểu kiến thức về bản đồ, Vũ trụ, các hệ quả sự vận động của Trái Đất, cấu tạo bên trong Trái Đất và đặc điểm các quyển, các quy luật của lớp vỏ địa lý.
  • Phần Địa lý kinh tế - xã hội: cung cấp những kiến thức chung về dân cư như dân số, phân bố dân cư và các hình thức quần cư; các loại hình tổ chức sản xuất phổ biến trên thế giới (nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, thông tin liên lạc, thương mại,...), cuối cùng là mối quan hệ giữa môi trường, tài nguyên thiên nhiên và sự phát triển bền vững.

     Các video bài giảng được xây dựng dựa trên nội dung sách giáo khoa, cùng với các hình ảnh minh họa dễ hiểu, các mô phỏng đặc sắc sẽ giúp học sinh dễ dàng lĩnh hội tri thức và hứng thú với môn học hơn. Ngoài ra, các bài thực hành kỹ năng biểu đồ cột, biểu đồ đường sẽ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng nhận dạng, vẽ, nhận xét biểu đồ một cách nhanh chóng và khoa học.

    Để học tốt môn Địa lý Lớp 10, học sinh cần nắm vững các nội dung cơ bản của chương trình như bản đồ, vũ trụ, các thành phần tự nhiên, dân cư và kinh tế - xã hội; củng cố và rèn luyện tốt các kỹ năng quan trọng như đọc bản đồ, vẽ và nhận xét biểu đồ, phân tích hình ảnh - sơ đồ, nhận xét bảng số liệu,...

     Sau khi tìm hiểu về Địa lý tự nhiên và kinh tế - xã hội, học sinh cần có thái độ tích cực, hành động ý nghĩa và nhận thức đúng đắn về môi trường, con người và sự phát triển của kinh tế thế giới.

 

 

Học Kỳ 1

Bản đồ

      Chương Bản đồ sẽ giới thiệu một số khái niệm cơ bản của ngành bản đồ học như các phép chiếu hình; một số phương pháp thể hiện nội dung và vai trò của bản đồ trong học tập cũng như đời sống. Như vậy, qua chương đầu tiên này học sinh sẽ biết được cách biểu thị mặt cong của Trái Đất lên một mặt phẳng gọi là bản đồ, các đối tượng và hiện tượng địa lý được mã hoá để thể hiện trên bản đồ và những ứng dụng của bản đồ trong học tập, trong đời sống.

Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất

      Vũ Trụ là không gian bao la, vô tận, chứa rất nhiều điều bí ẩn. Chương thứ 2 của Địa lý lớp 10 giới thiệu các khái niệm Vũ Trụ, Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Qua việc tìm hiểu hệ quả chuyển động quay quanh trục của Trái Đất, học sinh sẽ giải thích được các hiện tượng như ngày - đêm, mặt trời lên thiên đỉnh, các mùa và giờ trên Trái Đất. Đồng thời, học sinh còn được tìm hiểu về sự lệch hướng chuyển động của các vật thể như hướng gió, dòng biển, dòng chảy sông, đường đạn bay,... 

Cấu trúc của trái đất. Các quyển của lớp vỏ địa lý

      Chương 3 sẽ giới thiệu về đặc điểm cấu trúc của Trái Đất; đặc điểm và các hiện tượng trong các quyển của lớp vỏ địa lý: thạch quyển, khí quyển, thuỷ quyển, sinh quyển và thổ nhưỡng quyển. Thông qua những bài học về các thành phần của lớp vỏ địa lý, học sinh sẽ biết được những đặc điểm nổi bật, các hiện tượng, tác động của các quyển tới bề mặt Trái Đất và cuộc sống con người.

Một số quy luật của lớp vỏ địa lý

      Lớp vỏ địa lý là lớp vỏ của trái đất. Ở đó, các thành phần như khí quyển, thuỷ quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển có sự xâm nhập và tác động lẫn nhau. Sự tác động giữa các thành phần của lớp vỏ trái đất đều do các quy luật tự nhiên chi phối. Chương 4 của Địa lý lớp 10 sẽ giúp học sinh tìm hiểu hai quy luật quan trọng nhất của lớp vỏ địa lý: Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý, Quy luật địa đới và phi địa đới.

Địa lý dân cư

      Dân cư thế giới phân bố không đều theo không gian và thời gian. Quá trình phát triển của dân cư thế giới đã hình thành các loại hình quần cư và quá trình đô thị hoá. Chương 5 của Địa lý lớp 10 sẽ giới thiệu cho học sinh những kiến thức về bức tranh phân bố và các loại hình tập trung dân cư, quy mô, cơ cấu dân số và sự gia tăng dân số thế giới trong hiện tại cũng như tương lai.

Cơ cấu nền kinh tế

      Chương VI Địa lý lớp 10 sẽ giới thiệu với học sinh hai nội dung chính là nguồn lực phát triển và cơ cấu nền kinh tế. Nguồn lực đóng vai trò tiền đề cho việc xác định con đường phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, định hướng cơ cấu nền kinh tế rõ ràng sẽ đẩy mạnh sự phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.

Địa lý nông nghiệp

      Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cổ xưa của nhân loại. Sản xuất nông nghiệp không chỉ giúp thế giới đảm bảo an ninh lương thực mà còn thúc đẩy sự phát triển của kinh tế xã hội.

      Chương Địa lý nông nghiệp giới thiệu vai trò, đặc điểm, các hình thức tổ chức sản xuất, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp. Đặc biệt, hai ngành Địa lý trồng trọt và Địa lý chăn nuôi là hai nội dung trọng tâm của chương này.

Học Kỳ 2

Địa lý công nghiệp

      Với khả năng sản xuất ra khối lượng của cải vật chất khổng lồ cho nhân loại, công nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo và là tiêu chí quan trọng để phân loại trình độ phát triển kinh tế của các nước trên thế giới.

      Trong chương Địa lý công nghiệp, nội dung trọng tâm là giới thiệu vai trò, đặc điểm sản xuất và phân loại công nghiệp; sự ảnh hưởng của các nhân tố tới quá trình phát triển và phân bố của các hình thức tổ chức sản xuất công nghiệp cũng là đặc điểm cơ bản để tìm hiểu về các ngành công nghiệp quan trọng của thế giới.

Địa lý dịch vụ

      Dịch vụ là ngành không trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Tuy nhiên, dịch vụ đóng  vai trò quan trọng trong việc phục vụ các nhu cầu sản xuất và sinh hoạt, từ đó tăng giá trị của các sản phẩm trong quá trình trao đổi. Dịch vụ gồm nhiều ngành và được phân thành các nhóm rõ ràng. Chương 9 của Địa lý lớp 10 – Địa lý dịch vụ sẽ giới thiệu khái quát về dịch vụ, các ngành nổi bật của dịch vụ như giao thông vận tải, thông tin liên lạc và thương mại.

Môi trường và sự phát triển bền vững

      Nếu môi trường là không gian bao quanh của Trái Đất, có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loại người thì tài nguyên thiên nhiên là tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia. Việc sử dụng môi trường và khai thác tài nguyên một cách hợp lý, khoa học là cơ sở cho sự phát triển bền vững.

     Chương cuối của địa lý lớp 10 sẽ giới thiệu 3 nội dung chính: Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Phát triển bền vững.

Học Kỳ 1

Học Kỳ 2

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay