Xã hội nguyên thủy của loài người là hình thái xã hội mà bất cứ dân tộc nào cũng phải trải qua. Bước sang thời kỳ phong kiến, phương Tây hoa lệ đã lùi vào “đêm trường trung cổ” và phương Đông lại có những điều kiện để đẩy chế độ phong kiến lên vị trí đỉnh cao. Các cuộc cách mạng tư sản đã xóa tan "đêm trường trung cổ" của châu Âu và đưa lịch sử châu Âu bước sang giai đoạn mới – thời cận đại. Thời cận đại gắn liền với những cuộc cách mạng tư sản và sự xác lập chế độ tư bản ở các nước Âu – Mỹ.

   Tương tự như thế giới, lịch sử Việt Nam được khắc họa từ thời nguyên thủy với sự ra đời của các quốc gia cổ: Văn Lang – Âu Lạc, Chăm pa, Phù Nam đến thời Bắc thuộc kéo dài 1000 năm và cuối cùng kết thúc ở những triều đại phong kiến độc lập.

   Lịch sử Lớp 10 là sự tổng hợp kiến thức cả thế giới lẫn Việt Nam từ thời nguyên thủy đến tận thế kỉ XIX. Đây là khoảng thời gian dài với một khối lượng kiến thức lớn. Do đó, học sinh một mặt phải nắm vững kiến thức, mặt khác phải biết khái quát, so sánh các sự kiện để thể ghi nhớ và khắc sâu kiến thức.

Học Kỳ 1

Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

    Xã hội nguyên thủy là bước đi đầu tiên của loài người mà dân tộc nào cũng phải trải qua. Với sự phát triển của sức sản xuất, những công xã thị tộc dần dần tan rã, tư hữu xuất hiện và tạo điều kiện cho nhà nước ra đời. Sự ra đời của nhà nước đánh dấu xã hội loài người đã bước vào thời kỳ cổ đại.

    Thời kỳ cổ đại của xã hội phương Đông và phương Tây không giống nhau. Sự khác nhau đó là do nhiều điều kiện tác động mà mạnh nhất chính là những điều kiện về tự nhiên và kinh tế.

    Giai đoạn trung đại với điển hình là quan hệ sản xuất phong kiến đã tạo nên tính đặc sắc của lịch sử. Chế độ phong kiến phân quyền và tập quyền với những tính chất khác nhau đã làm cho lịch sử Đông - Tây thêm nét riêng biệt. Nếu như chế độ phong kiến phương Đông đã tạo nên sự huy hoàng cho thời kỳ trung đại thì phong kiến phương Tây lại khiến cho xã hội phương Tây lâm vào thời kỳ “đêm trường trung cổ”.

    Học tập hoàn tất những bài học về lịch sử thế giới nguyên thủy, cổ đại và trung đại, thì học sinh sẽ hiểu rõ hơn về những trang sử đầu tiên của xã hội loài người.

Học Kỳ 2

Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

    Cách ngày nay 30 – 40 vạn năm, ở Việt Nam đã có con người sinh sống. Trải qua hàng chục vạn năm tiến hóa, xã hội nguyên thủy ở Việt Nam dần hình thành, phát triển. Sự ra đời của nhà nước Văn Lang (thế kỷ VII trước công nguyên) đã đánh dấu sự tan rã hoàn toàn của chế độ công xã nguyên thủy. Ngay từ buổi đầu lập nước, nhân dân ta đã nhiều lần chống lại các cuộc xâm lược của các thế lực phong kiến phương Bắc. Trong suốt 1000 năm Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, xã hội Việt Nam đã có sự phân hóa và phát triển nhất định.

    Với chiến thắng Bạch Đằng (năm 938), Việt Nam bước vào thời kỳ xây dựng các nhà nước phong kiến độc lập. Trong quá trình xây dựng đất nước, nhân dân ta luôn phải chống lại những cuộc xâm lăng từ các thế lực phong kiến bên ngoài. Lịch sử Việt Nam đã viết nên những trang sử vẻ vang chống ngoại xâm. Chính vì thế, lòng yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc được tôi luyện thành truyền thống yêu nước. Tất cả những thăng trầm, những biến cố đó của lịch sử dân tộc sẽ được trình bày trong phần: “Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX”.

Lịch sử thế giới cận đại

    Những cuộc cách mạng tư sản đã làm “bừng tỉnh” xã hội phương Tây sau giấc ngủ dài “đêm trường trung cổ”. Mở đầu ở Hà Lan, cách mạng tư sản nhanh chóng lan rộng sang các nước Âu – Mỹ. Với thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản, chủ nghĩa tư bản đã dần xác lập vị trí thống trị của mình. Cuộc chiến “ai thắng ai” đã kết thúc với sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản. Từ đây, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ và chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Cùng với sự phát triển, trong lòng xã hội tư bản đã hình thành mâu thuẫn gây gắt giữa tư sản và vô sản. Từ đó, những cuộc đấu tranh của công nhân liên tục nổ ra. Phần học này sẽ giải đáp những vấn đề: bước đi và con đường xác lập địa vị thống trị của chủ nghĩa tư bản.

Học Kỳ 1

Học Kỳ 2

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay