Chương trình Vật lý 10 gồm 6 chương được chia làm hai phần:

  • Phần một “Cơ học” gồm có 4 chương. Chương I - Động học chất điểm nghiên cứu dạng chuyển động cơ của các vật và các đại lượng cấu thành cũng như tính chất của các loại chuyển động. Chương II - Động lực học chất điểm tìm hiểu về các lực tồn tại trong tự nhiên và những đặc điểm khi tương tác của các lực ấy. Chương III sẽ phân tích rõ về các dạng cân bằng và chuyển động của vật rắn cũng như cách ứng dụng chúng vào đời sống. Cuối cùng, chương IV - Các định luật bảo toàn sẽ phát biểu, phân tích và tìm hiểu các định luật về bảo toàn năng lượng, mối liên hệ giữa các dạng năng lượng động năng - thế năng, công - công suất, cơ năng,…
  • Phần hai “Nhiệt học” gồm có 3 chương. Chương V - Chất khí tìm hiểu về cấu tạo các chất, trong đó chủ yếu là chất khí, các quá trình biến đổi của chất khí thông qua các định luật, phương trình trạng thái. Chương VI - Cơ sở của nhiệt động lực học nghiên cứu các hiện tượng nhiệt về năng lượng và biến đổi năng lượng, về sự chuyển thể, biến đổi trạng thái của vật chất.

 

 

Học Kỳ 1

Động học chất điểm

    Động học là một phần của Cơ học, nghiên cứu cách xác định vị trí của các vật trong không gian tại những thời điểm khác nhau và mô tả các tính chất chuyển động của chúng bằng các phương trình Toán học nhưng chưa xét đến nguyên nhân gây ra chuyển động.

   Trong chương này, học sinh sẽ tìm hiểu các khái niệm: chất điểm, quỹ đạo, hệ quy chiếu, vận tốc, vận tốc trung bình, vận tốc tức thời, tốc độ góc, gia tốc của chuyển động; đặc điểm của các loại chuyển động: chuyển động thẳng đều, biến đổi đều, tròn đều và rơi tự do. Tính tương đối của chuyển động và công thức cộng vận tốc cũng sẽ được trình bày một cách cụ thể qua từng bài học.

Động lực học chất điểm

    Động lực học chất điểm là một chương rất quan trọng trong phần Cơ học của Vật lý lớp 10, kiến thức ở chương này còn được tái hiện rất nhiều trong các năm học sau. Động lực học chất điểm nghiên cứu mối tương quan giữa chuyển động và lực nhằm giải thích các tính chất chuyển động như: Vì sao vật này đứng yên còn vật kia chuyển động? Vì sao vật chuyển động thẳng đều? Vì sao vật có gia tốc?

   Những kiến thức được truyền tải trong chương sẽ giúp học sinh hiểu được những vấn đề trên. Đồng thời, học sinh còn có thể áp dụng kiến thức này vào việc giải các bài tập Cơ học cổ điển ở chương trình Trung học Phổ thông cũng như giải thích các hiện tượng Vật lý về chuyển động xảy ra hằng ngày trong cuộc sống.

Cân bằng và chuyển động của vật rắn

    Trong thực tế đời sống, có rất nhiều vật rắn với các kích thước khác nhau và hầu như không biến dạng khi chịu tác dụng của ngoại lực. Việc nghiên cứu về cân bằng và các dạng cân bằng của vật rắn, về điều kiện để một vật rắn nằm cân bằng khi chịu tác dụng của nhiều ngoại lực hay các dạng chuyển động của một vật rắn bất kỳ… để từ đó học sinh có thể giải thích được các hiện tượng về cân bằng và chuyển động của vật rắn cũng như vận dụng các kiến thức trong chương để giải các bài tập liên quan.

Học Kỳ 2

Các định luật bảo toàn

    Trong chương “Các định luật bảo toàn”, học sinh sẽ được tìm hiểu về các định luật cơ bản của cơ học: định luật bảo toàn động lượng, định luật bảo toàn cơ năng và tìm hiểu thêm một số dạng năng lượng mới: động năng, thế năng. Thông qua đó, học sinh sẽ hiểu hơn về chuyển động của một hệ vật và vận dụng có hiệu quả vào việc giải các bài toán cơ học.

Chất khí

    Trong chương “Chất khí”, học sinh sẽ được ôn lại các kiến thức: cấu tạo của vật chất, các thể của vật chất, thuyết động học phân tử chất khí; nghiên cứu về tính chất và các quá trình biến đổi trạng thái của chất khí thông qua các định luật và phương trình trạng thái của chất khí.

Cơ sở của nhiệt động lực học

    Nhiệt động lực học nghiên cứu các hiện tượng nhiệt về mặt năng lượng và biến đổi năng lượng. Qua đó, học sinh sẽ biết thêm được một dạng năng lượng mới có vai trò rất lớn trong đời sống là nội năng.

    Chương này sẽ trình bày khái quát về nội năng và sự biến thiên nội năng, nội dung của các nguyên lý nhiệt động lực học; các vấn đề về sự nở vì nhiệt của chất rắn, hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng, sự chuyển thể của các chất.

Học Kỳ 1

Học Kỳ 2

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay