Chương trình Lớp 10 giúp học sinh củng cố và nâng cao kiến thức đã học ở
bậc Trung học cơ sở, bắt đầu ‘hội nhập’ với kiến thức và phương pháp học ở
bậc cao hơn Trung học phổ thông, là lượng kiến thức mới cơ bản nền tảng cho
cả chương trình Trung học phổ thông

Thời gian học 1 năm từ ngày đóng học phí, học mọi lúc mọi nơi 365 ngày
không giới hạn số lần truy cập.

Học phí: 365.000đ

Tính ra mỗi ngày chỉ 1.000đ mà học đầy đủ bài vở cả 8 môn

Nguồn: Internet

Toán Học

 • 38 bài giảng video
 • Hơn 1700 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 400 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì
chi tiết chương trình học

Vật Lý

 • 39 bài giảng video
 • Hơn 1500 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 490 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì
chi tiết chương trình học

Hóa Học

 • 29 bài giảng video
 • Hơn 700 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 190 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì
chi tiết chương trình học

Sinh Học

 • 18 bài giảng video
 • Hơn 500 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 100 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì
chi tiết chương trình học

Ngữ Văn

 • 43 bài giảng video
 • Hơn 700 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 200 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì
chi tiết chương trình học

Địa Lý

 • 43 bài giảng video
 • Hơn 700 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 200 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì
chi tiết chương trình học

Lịch Sử

 • 21 bài giảng video
 • Hơn 550 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 50 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì
chi tiết chương trình học

Tiếng Anh

 • 22 bài giảng video
 • Hơn 950 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 80 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì
chi tiết chương trình học

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay