Chương trình Đại số và Giải tích lớp 11 là sự tiếp nối kiến thức Đại số lớp 10 nhưng được nâng cao và bổ sung thêm nhiều kiến thức mới nhằm chuẩn bị cho chương trình lớp 12.

    Về phần Đại số 11, học sinh được ôn luyện về lượng giác và cách giải các phương trình lượng giác cơ bản. Đồng thời, thông qua chương tổ hợp và xác suất, học sinh sẽ tìm hiểu các ứng dụng của Toán học vào các lĩnh vực trong cuộc sống.

    Ngoài ra, phần Giải tích 11 với những kiến thức về Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân, giới hạn, liên tục, đạo hàm… sẽ tạo tiền đề cho chương trình Giải tích lớp 12.

 

Học Kỳ 1

Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

    Tiếp tục phần giá trị lượng giác và các công thức lượng giác được học trong chương cuối của Đại số 10, chương này cung cấp kiến thức về hàm số lượng giác và cách giải phương trình lượng giác. Ở đây chỉ yêu cầu giải thành thạo các phương trình cơ bản và những phương trình bậc nhất và bậc hai đối với một hàm số lượng giác.

    Khác với những hàm số đã được học trước đây, các hàm số y = sinx, y = cosx, y = tanx và y = cotx là những hàm số tuần hoàn. Những hàm số này sẽ được áp dụng để giải quyết nhiều vấn đề trong các môn khoa học ứng dụng như Vật lý, Hóa học, …. 

Tổ hợp - Xác suất

    Chương 2 phần Đại số và Giải tích lớp 11 sẽ giới thiệu cho học sinh về “Tổ hợp – xác suất”. Trong chương này có một số nội dung chủ yếu sau: phần thứ nhất bao gồm quy tắc cộng và quy tắc nhân, các khái niệm, các công thức về hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp. Các bài toán này thường gặp trong Toán ứng dụng. Ngoài ra, công thức khai triển nhị thức Niu-tơn và các ứng dụng của nó cũng được trình bày.

    Phần tiếp theo cung cấp những khái niệm mở đầu và các công thức đơn giản nhất của lí thuyết xác suất, một lĩnh vực quan trọng của Toán học, có nhiều ứng dụng trong thực tế. Đây là một trong những môn học mà học sinh sẽ được gặp lại trên giảng đường Cao đẳng - Đại học đối với các khối ngành về kinh tế.

Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

    Một phương pháp quan trọng và hữu hiệu để chứng minh nhiều khẳng định Toán học, liên quan đến tập số tự nhiên là Phương pháp quy nạp Toán học. Học sinh sẽ được cung cấp các bước chứng minh và thực hành qua nhiều ví dụ để nắm rõ về phương pháp này.

    Phần tiếp theo là các khái niệm cơ bản về dãy số (hữu hạn và vô hạn), sẽ được gặp nhiều trong các chương của Giải tích.

    Bên cạnh đó, Cấp số cộng và cấp số nhân là hai dãy số đặc biệt, có nhiều ứng dụng trong kinh doanh và sản xuất.  Đặc biệt là dãy số Phi-bô-na-xi có liên quan đến cả kiến trúc, hội họa và âm nhạc. Tất cả những điều thú vị trên sẽ được các Thầy Cô trình bày hệ thống và chi tiết trong bài giảng với nhiều ví dụ minh họa dễ hiểu, sinh động.

Học Kỳ 2

Giới hạn

    Chương “Giới hạn” sẽ mở đầu cho việc tiếp cận, nghiên cứu về Giải tích. Nội dung của chương này xoay quanh hai khái niệm cơ bản là giới hạn và liên tục.

    Chính những khái niệm và các phép toán về giới hạn và liên tục là cơ sở cho việc nghiên cứu các nội dung khác của Giải tích (Đạo hàm, Tích phân,…). Đặc biệt, kiến thức về “Giới hạn” cho phép giải quyết nhiều bài toán của khoa học và thực tiễn mà chúng ta không thể giải quyết được nếu chỉ dùng các kiến thức của Đại số đó chính là những bài toán liên quan tới sự vô hạn.

Đạo hàm

    Xuất phát từ yêu cầu giải quyết các bài toán Vật lý, Hóa học,... khái niệm về đạo hàm đã ra đời. Do đó, các kiến thức đạo hàm như định nghĩa đạo hàm, quy tắc tính và các công thức đạo hàm cơ bản sẽ phục vụ kịp thời cho việc học các môn khoa học khác như Vật lý, Hóa học…. của học sinh. Vì vậy, phần Đạo hàm được đưa vào chương trình Đại số và Giải tích 11 thay vì nằm trong chương trình Giải tích 12 như trước đây.

    Ở chương này, học sinh được học đầy đủ và hệ thống từ đạo hàm cấp 1 đến các loại đạo hàm cấp cao. Về phần kiến thức Vi phân, đây sẽ là bước chuẩn bị ban đầu và cơ bản cho việc nghiên cứu về Tích phân trong chương trình Giải tích 12.

Học Kỳ 1

Học Kỳ 2

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay