Chương trình Hóa học Lớp 11 sẽ giới thiệu cho học sinh về ion, các nguyên tố thuộc nhóm IVA, VA và hợp chất của chúng. Đặc biệt, học sinh sẽ được tiếp cận với “thành phố đông dân” nhất của Hóa học đó chính là Hóa học hữu cơ (hợp chất chứa cacbon).

    Kiến thức về ion là cơ sở để giải thích những hiện tượng liên quan đến chất tan trong dung dịch. Các nguyên tố thuộc nhóm IVA, VA và hợp chất của chúng được giới thiệu đầy đủ về tính chất vật lý, tính chất hóa học và các ứng dụng trong công nghiệp cũng như trong đời sống.

    Hóa học hữu cơ được xây dựng trên “thuyết cấu tạo hóa học”. Hàng triệu hợp chất hữu cơ gồm hiđrocacbon và dẫn xuất hiđrocacbon,... được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực. 

Học Kỳ 1

Thuyết điện li

    Chất điện li và sự điện li là hai khái niệm cơ bản và quan trọng nhất trong phần 1 của chương trình Hóa học 11. Chất điện li là chất phân li ra ion trong nước hoặc ở trạng thái nóng chảy. Quá trình phân li ra ion gọi là sự điện li. Ngoài ra, học sinh sẽ có cái nhìn mới về hợp chất axit, bazơ. Khái niệm axit, bazơ không chỉ dừng lại ở các hợp chất chứa hiđro (H+) và hiđroxyl (OH-) mà mở rộng ra cho các hợp chất và ion không chứa hiđro (H+) và hiđroxyl (OH-). Trong phần này, học sinh còn được làm quen với một khái niệm mới là độ pH. Thang pH biểu thị môi trường axit, bazơ và trung tính được sử dụng nhiều trong phòng thí nghiệm, có ý nghĩa lớn đối với sản xuất ngư nghiệp. 

Giới thiệu hai nhóm IV, V trong bảng hệ thống tuần hoàn

    Phân bón không thể thiếu cho nông nghiệp; kim cương làm nên những trang sức quý giá; thủy tinh là vật dụng cần thiết cho con người. Các hợp chất trên chứa các nguyên tố nitơ, photpho, cacbon và silic thuộc nhóm IVA, VA trong bảng hệ thống tuần hoàn. Ở phần này, học sinh sẽ được tìm hiểu những đặc tính của các nguyên tố thuộc nhóm IVA, VA và các hợp chất của chúng.

    Nitơ và photpho thuộc cùng nhóm nên có những tính chất tương tự nhau nhưng hợp chất axit của chúng thì hoàn toàn khác nhau. Axit nitric (HNO3) không những là một axit mạnh mà còn là hợp chất có tính oxi hóa mạnh bởi nguyên tố nitơ mang số oxi hóa +5, đó là số oxi hóa cực đại trong các hợp chất chứa nitơ. Axit phophoric (H3PO4) là một axit trung bình và không có tính oxi hóa. Tính axit giảm dần đến axit cacbonic (H2CO3), hợp chất này thể hiện là một axit yếu, không tồn tại được ở dạng phân tử mà chuyển thành khí cacbonic (CO2) và nước (H2O). Cuối cùng, tính axit của axit silixic ở mức thấp nhất, yếu hơn của axit cacbonic. Các nguyên tố trong hai nhóm IV và V có nhiều ứng dụng, đặc biệt là chế tạo phân bón.

Giới thiệu về hóa học hữu cơ và hidrocacbon

    Mở đầu chương trình Hóa học hữu cơ là những kiến thức cơ bản về công thức, liên kết và cấu trúc phân tử. Thuyết cấu tạo Hóa học gồm nội dung về trật tự liên kết, hóa trị của cacbon và cấu tạo hóa học, là cơ sở của Hóa học hữu cơ.

   Kết thúc phần đại cương, học sinh được trang bị kiến thức tổng quát về Hóa hữu cơ, làm nền tảng để học từng phần cụ thể. Trong Hóa học hữu cơ, sự liên kết giữa các hợp chất rất chặt chẽ.

   Hiđrocacbon là hợp chất được giới thiệu đầu tiên. Tính chất hóa học của các hợp chất hidrocacbon được quyết định bởi liên kết trong cấu trúc phân tử. Liên kết đơn (liên kết σ) bền, đặc trưng cho phản ứng thế, liên kết pi (liên kết π) kém bền đặc trưng cho phản ứng cộng. Hợp chất hidrocacbon thơm (chứa vòng benzen) thể hiện tính thơm: dễ thế, khó cộng và bền với tác nhân oxi hóa. Các hiđrocacbon là nguồn nguyên liệu lớn cho con người, được khai thác từ dầu mỏ và nguồn tổng hợp hữu cơ.

Học Kỳ 2

Giới thiệu về hóa học hữu cơ và hidrocacbon

    Mở đầu chương trình Hóa học hữu cơ là những kiến thức cơ bản về công thức, liên kết và cấu trúc phân tử. Thuyết cấu tạo Hóa học gồm nội dung về trật tự liên kết, hóa trị của cacbon và cấu tạo hóa học, là cơ sở của Hóa học hữu cơ.

   Kết thúc phần đại cương, học sinh được trang bị kiến thức tổng quát về Hóa hữu cơ, làm nền tảng để học từng phần cụ thể. Trong Hóa học hữu cơ, sự liên kết giữa các hợp chất rất chặt chẽ.

   Hiđrocacbon là hợp chất được giới thiệu đầu tiên. Tính chất hóa học của các hợp chất hidrocacbon được quyết định bởi liên kết trong cấu trúc phân tử. Liên kết đơn (liên kết σ) bền, đặc trưng cho phản ứng thế, liên kết pi (liên kết π) kém bền đặc trưng cho phản ứng cộng. Hợp chất hidrocacbon thơm (chứa vòng benzen) thể hiện tính thơm: dễ thế, khó cộng và bền với tác nhân oxi hóa. Các hiđrocacbon là nguồn nguyên liệu lớn cho con người, được khai thác từ dầu mỏ và nguồn tổng hợp hữu cơ.

Giới thiệu các hợp chất hữu cơ chứa nhóm chức

    Khi cho thêm các nguyên tố như oxi (O), nitơ (N), halogen,… vào các hiđrocacbon ta được các các hợp chất hữu cơ chứa nhóm chức. Mỗi nhóm chức chứa các nguyên tố gây ra phản ứng đặc trưng cho hợp chất hữu cơ chứa nó. Tính chất hóa học của các hợp chất nhóm chức phụ thuộc vào phần nhóm chức và phần gốc hidrocacbon. Nếu học sinh hiểu và vận dụng được tính chất hóa học của các hợp chất hiđrocacbon và các phản ứng đặc trưng của từng nhóm chức thì Hóa hữu cơ sẽ trở nên đơn giản và nhẹ nhàng.

    Trong chương trình 11, học sinh tìm hiểu các nhóm chức: ancol (-OH), ete (R-O-R’), dẫn xuất halogen (R-X), anđehit (-CHO), xeton (-CO-) và axit (-COOH). Mỗi hợp chất được trình bày rõ ràng về đồng đẳng, đồng phân, tính chất hóa học và phương pháp điều chế. Những hợp chất trên được sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và đời sống.

Học Kỳ 1

Học Kỳ 2

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay