Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc là tăng cường bóc lột giai cấp công nhân trong nước và tiến hành xâm lược thuộc địa ở bên ngoài. Sự phát triển của các nước tư bản không chỉ làm nảy sinh những mâu thuẫn nội tại trong nước mà còn đưa đến những mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa. Để giải quyết những mâu thuẫn trên, chiến tranh thế giới thứ nhất đã nổ ra. Cách mạng tháng Mười Nga thành công trong lòng cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất đã thể hiện ước mơ xây dựng một chế độ không áp bức, bóc lột của nhân loại.

   Cũng như các nước khác trong khu vực, Việt Nam cuối thế kỉ XIX trở thành đối tượng xâm lược của chủ nghĩa đế quốc. Nhân dân Việt Nam đã tích cực chống lại công cuộc xâm lược của thực dân Pháp. Tuy nhiên, do lực lượng chênh lệch, do không có sự lãnh đạo thống nhất từ triều đình nhà Nguyễn nên Việt Nam đã không thể thoát khỏi thân phận của một nước nô lệ.

   Chương trình Lịch sử 11 sẽ tiếp tục cho học sinh thấy chặng đường phát triển của chủ nghĩa tư bản và sự ảnh hưởng của lịch sử dân tộc trong quá trình phát triển đó.

Học Kỳ 1

Lịch sử thế giới cận đại (tiếp theo)

      Sự phát triển nhanh chóng của chủ nghĩa tư bản đã đặt ra nhu cầu lớn về nguyên liệu, thị trường tiêu thụ và nhân công. Một phương Đông huyền bí, giàu có với những thị trường tiêu thụ rộng lớn nhưng lại tồn tại chế độ phong kiến lạc hậu là điểm dòm ngó của tất cả các nước tư bản phương Tây. Thế kỉ XIX, lần lượt các nước châu Á, Phi, Mĩ latinh đều trở thành thuộc địa của các nước tư bản phương Tây. Trong giai đoạn này, Nhật Bản đã nổi lên như một hiện tượng của châu Á. Với cuộc cải cách Minh Trị, Nhật Bản không chỉ thoát khỏi thân phận thuộc địa mà còn vươn lên trở thành đế quốc hùng mạnh. Những trang sử thế giới cận đại được khép lại bằng cuộc thế chiến thứ nhất.

      Thời kì cận đại đã chứng kiến những biến động rất lớn của xã hội loài người. Đã có những mất mát, đau thương nhưng cũng có nhiều thành tựu văn hóa rực rỡ với nền văn minh tư sản.

Lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945)

        Lịch sử thế giới hiện đại được mở đầu bằng cuộc Cách mạng tháng Mười Nga (1917). Thắng lợi của Cuộc cách mạng tháng Mười Nga và sự ra đời của nước Nga Xô viết đã đe dọa địa vị thống trị của chủ nghĩa tư bản. Từ đây, thế giới lại rơi vào một cuộc chiến mới giữa hai ý thức hệ khác nhau: Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa. Đồng thời, Cách mạng tháng Mười Nga thành công cũng đã châm ngòi cho phong trào cách mạng và đấu tranh giành độc lập của các nước thuộc địa.

        Bên cạnh đó, sự phát triển không đồng đều giữa các nước tư bản và những bất hợp lí của trật tự Véc-xai – Oa-sinh-tơn được xác lập từ sau Thế chiến một đã làm cho mâu thuẫn giữa các nước đế quốc ngày càng trở nên gây gắt. Lò lửa chiến tranh hình thành, Thế chiến thứ hai bùng nổ để giải quyết tất cả những mâu thuẫn trên.

        Phần học này sẽ giúp học sinh hiểu rõ về tình hình thế giới với những bước chuyển mạnh mẽ chỉ trong gần 40 năm.

Học Kỳ 2

Lịch sử thế giới hiện đại (1917 – 1945)

        Lịch sử thế giới hiện đại được mở đầu bằng cuộc Cách mạng tháng Mười Nga (1917). Thắng lợi của Cuộc cách mạng tháng Mười Nga và sự ra đời của nước Nga Xô viết đã đe dọa địa vị thống trị của chủ nghĩa tư bản. Từ đây, thế giới lại rơi vào một cuộc chiến mới giữa hai ý thức hệ khác nhau: Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa. Đồng thời, Cách mạng tháng Mười Nga thành công cũng đã châm ngòi cho phong trào cách mạng và đấu tranh giành độc lập của các nước thuộc địa.

        Bên cạnh đó, sự phát triển không đồng đều giữa các nước tư bản và những bất hợp lí của trật tự Véc-xai – Oa-sinh-tơn được xác lập từ sau Thế chiến một đã làm cho mâu thuẫn giữa các nước đế quốc ngày càng trở nên gây gắt. Lò lửa chiến tranh hình thành, Thế chiến thứ hai bùng nổ để giải quyết tất cả những mâu thuẫn trên.

        Phần học này sẽ giúp học sinh hiểu rõ về tình hình thế giới với những bước chuyển mạnh mẽ chỉ trong gần 40 năm.

Lịch sử Việt Nam (1858 – 1918)

      Cũng như các nước châu Á khác, cuối thế kỉ XIX, Việt Nam đứng trước nguy cơ xâm lược của các nước thực dân phương Tây. Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của triều Nguyễn đã tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong quá trình chống ngoại xâm, triều đình nhà Nguyễn đã có những sai lầm trong đường lối, đi ngược lại với nguyện vọng của nhân dân. Với hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884), Việt Nam từ một nước phong kiến độc lập có chủ quyền trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến.

      Trong thời kì Pháp thuộc, nhân dân ta đã liên tục đấu tranh chống thực dân Pháp. Tuy nhiên, sự thất bại trong các phong trào đấu tranh đã thể hiện sự khủng hoảng trong con đường cứu nước của dân tộc. Đến năm 1918, Việt Nam vẫn đang trong đêm tối của một xã hội thuộc địa.

Học Kỳ 1

Học Kỳ 2

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay