Chương trình Vật lý Lớp 11 gồm hai phần:

  • Phần một “Điện học. Điện từ học”: là cơ sở của nhiều ứng dụng quan trọng trong đời sống và trong các ngành kỹ thuật hiện đại. Trong Điện học, học sinh sẽ tìm hiểu về khái niệm điện tích, điện trường, dòng điện không đổi, các định luật, đại lượng chi phối dòng điện. Cụ thể, học sinh sẽ nghiên cứu về dòng điện trong các môi trường kim loại, điện phân, chất khí, chân không, chất bán dẫn,… Điện từ học sẽ giúp học sinh tìm hiểu các khái niệm cơ bản của từ trường, lực từ, cảm ứng từ, mối liên hệ giữa điện và từ thông qua hiện tượng cảm ứng điện từ.
  • Phần hai “Quang hình học”: là phần quang học nghiên cứu sự truyền ánh sáng qua các môi trường trong suốt và nghiên cứu sự tạo ảnh bằng phương pháp hình học. Nhờ nghiên cứu về quang hình học, người ta đã chế tạo ra nhiều dụng cụ quang cần thiết cho khoa học và đời sống. Trong phần này, học sinh sẽ được tìm hiểu về ba định luật cơ bản của quang hình học: định luật truyền thẳng ánh sáng, định luật phản xạ ánh sáng, định luật khúc xạ ánh sáng và tìm hiểu thêm về hiện tượng phản xạ toàn phần. Bên cạnh đó, học sinh còn được tìm hiểu thêm về một số dụng cụ quang thường dùng: lăng kính, thấu kính, kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn,…

Học Kỳ 1

Điện tích. Điện trường

    Ở chương trình Trung học Cơ sở, học sinh đã được tìm hiểu những kiến thức cơ bản về điện tích, điện trường. Trong chương “Điện tích. Điện trường” của lớp 11, học sinh sẽ được nghiên cứu một cách cụ thể và mở rộng hơn những kiến thức: định luật tương tác giữa các điện tích điểm (định luật Cu-lông), điện trường, cường độ điện trường, điện thế, hiệu điện thế và công của lực điện, năng lượng điện trường, tụ điện, ghép tụ điện. 

Dòng điện không đổi

    Ở chương trình Trung học Cơ sở, học sinh đã được biết những kiến thức cơ bản về dòng điện, nguồn điện tạo ra dòng điện chạy trong mạch kín. Chương “Dòng điện không đổi” của lớp 11 sẽ trình bày các kiến thức về dòng điện không đổi, nguồn điện (đặc biệt là nguồn điện hóa học), máy thu điện. Bên cạnh đó, học sinh còn được tìm hiểu về mối liên hệ giữa nguồn điện và điện năng tiêu thụ trong mạch điện kín, các định luật cơ bản về dòng điện không đổi: định luật Jun – Len-xơ, định luật Ôm đối với toàn mạch và đối với các loại mạch điện.

Dòng điện trong các môi trường

    Chương “Dòng điện trong các môi trường” bắt đầu bằng việc nghiên cứu dòng điện trong kim loại, sau đó nghiên cứu dòng điện trong chất điện phân, chân không, chất khí, bán dẫn. Bên cạnh đó, bản chất dòng điện trong các môi trường, hiện tượng nhiệt điện, hiện tượng siêu dẫn và ứng dụng của dòng điện trong các môi trường được trình bày cụ thể qua từng bài học.

Học Kỳ 2

Từ trường

    Từ trường là môi trường vật chất đặc biệt sinh ra quanh các điện tích chuyển động hoặc do sự biến thiên của điện trường hoặc xung quanh nam châm. Mỗi điểm trong từ trường được miêu tả bằng Toán học thông qua hướng và độ lớn tại điểm đó (véctơ cảm ứng từ B). Các điện tích chuyển động trong từ trường chịu tác dụng của lực từ gọi là lực Lo-ren-xơ. Chương “Từ trường” trình bày những vấn đề về: Từ trường, lực từ, cảm ứng từ, từ trường trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt, lực Lo-ren-xơ. Bên cạnh đó, sau mỗi bài học sẽ hướng dẫn học sinh giải quyết một số bài tập và cung cấp cho các em kiến thức Vật lý ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Cảm ứng điện từ

    Chương “Cảm ứng điện từ” sẽ cung cấp cho học sinh những kiến thức về: từ thông, hiện tượng cảm ứng điện từ, hiện tượng tự cảm cũng như một số định luật: định luật Fa-ra-đây về suất điện động cảm ứng, định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng,… Qua đó, học sinh có thể vận dụng những kiến thức đã tiếp thu được để giải một số bài tập trong chương và giải thích một số hiện tượng Vật lý trong đời sống.

Khúc xạ ánh sáng

    Chương này trình bày về hiện tượng khúc xạ ánh sáng khi một chùm tia sáng đi qua một mặt phẳng phân cách hai môi trường truyền ánh sáng, trong đó, trọng tâm là định luật Snen – Đề-các. Bên cạnh đó, học sinh còn được tìm hiểu các khái niệm về chiết suất tuyệt đối của môi trường, về nguyên lí thuận nghịch trong sự truyền ánh sáng.

    Mặt khác, khi nghiên cứu sự truyền sáng từ môi trường truyền sáng có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ, học sinh còn biết thêm một trường hợp đặc biệt: tia sáng bị phản xạ toàn bộ tại mặt phân cách giữa hai môi trường truyền sáng, không có tia khúc xạ, chỉ có tia phản xạ gọi là hiện tượng phản xạ toàn phần.

Mắt, các dụng cụ quang

     Nghiên cứu ứng dụng của hiện tượng khúc xạ ánh sáng là nghiên cứu đường đi của tia sáng qua mắt và các dụng cụ quang. Chương “Mắt và Các dụng cụ quang” trình bày về các dụng cụ Quang học từ đơn giản (lăng kính, thấu kính) tới các thiết bị có cấu tạo phức tạp hơn (kính hiển vi, kính thiên văn). Trong đó, học sinh được tìm hiểu về đường đi của ánh sáng, sự tạo ảnh của một vật bởi các chùm tia sáng đi qua dụng cụ quang. Trên quan niệm về phương diện Quang hình học, “Mắt” được coi như một thấu kính hội tụ có độ tụ thay đổi được và dựa vào nguyên tắc truyền sáng qua thấu kính để giải thích sự nhìn thấy một vật của mắt, chỉ ra nguyên nhân, cách khắc phục các tật của mắt.

Học Kỳ 1

Học Kỳ 2

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay