Chương trình lớp 11 là giai đoạn tiếp nối giữa chương trình lớp 10 và lớp 12,
vừa hệ thống và nâng cao kiến thức đã học ở lớp 10, vừa là lượng lớn kiến thức
mới phải tiếp thu làm nền tảng học tốt chương trình lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi
THPT Quốc gia

Thời gian học 1 năm từ ngày đóng học phí, học mọi lúc mọi nơi 365 ngày
không giới hạn số lần truy cập.

Học phí: 365.000đ

Tính ra mỗi ngày chỉ 1.000đ mà học đầy đủ bài vở cả 8 môn

Nguồn: Internet

Toán Học

 • 53 bài giảng video
 • Hơn 1600 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 470 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì
chi tiết chương trình học

Vật Lý

 • 38 bài giảng video
 • Hơn 1300 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 450 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì
chi tiết chương trình học

Hóa Học

 • 32 bài giảng video
 • Hơn 800 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 320 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì
chi tiết chương trình học

Sinh Học

 • 18 bài giảng video
 • Hơn 500 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 100 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì
chi tiết chương trình học

Ngữ Văn

 • 45 bài giảng video
 • Hơn 1000 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 170 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì
chi tiết chương trình học

Địa Lý

 • 15 bài giảng video
 • Hơn 500 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 130 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì
chi tiết chương trình học

Lịch Sử

 • 16 bài giảng video
 • Hơn 300 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 130 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì
chi tiết chương trình học

Tiếng Anh

 • 22 bài giảng video
 • Hơn 800 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 50 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì
chi tiết chương trình học

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay