Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc đã mở ra một giai đoạn mới của lịch sử thế giới hiện đại. Trong lịch sử thế giới, hiếm có thời kì nào như giai đoạn nửa sau thế kỉ XX mà loài người vừa mới trải qua. Chỉ trong vòng nửa thế kỉ, tình hình thế giới sôi động với diễn biến dồn dập, đem lại những thay đổi to lớn và cả những đảo lộn đầy bất ngờ: một trật tự thế giới hai cực Ianta với chiến tranh lạnh; sự xác lập và sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới; một sự chuyển hướng chiến lược phát triển của các nước lấy kinh tế làm trọng tâm; sức mạnh tổng hợp quốc gia được thay thế cho chạy đua vũ trang và từ thế giới hai cực trở thành thế giới đa cực.

    Cùng với những thăng trầm của lịch sử thế giới, lịch sử Việt Nam cũng có những bước tiến không ngừng. Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời (1945) đã khẳng định việc lựa chọn con đường cứu nước theo khuynh hướng vô sản là hoàn toàn đúng đắn. Dân tộc Việt Nam đã giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến trường kì chống Pháp, chống Mĩ. Ngày nay, cả dân tộc Việt Nam đang tiến hành công cuộc đổi mới đất nước nhằm mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.  Trước những thách thức và cơ hội trên con đường phát triển đất nước, Việt Nam cần thật sự tỉnh táo nắm chắc thời cơ, khắc phục những khó khăn để xây dựng đất nước giàu mạnh.

Học Kỳ 1

Lịch sử thế giới hiện đại (1945 – 2000)

      Sau thế chiến thứ hai, một trật tự mới được xác lập -  trật tự hai cực Ianta với đặc trưng nổi bật là thế giới bị chia thành hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, do hai siêu cường Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe. Bên cạnh đó, làn sóng giải phóng dân tộc dấy lên mạnh mẽ ở các nước Á, Phi và Mĩ Latinh. Hệ thống thuộc địa đã bị sụp đổ hoàn toàn, hàng loạt các quốc gia trẻ tuổi ra đời.

      Vào những năm 70 của thế kỉ XX, cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đã diễn ra với quy mô, nội dung và nhịp điệu chưa từng thấy. Những thành tựu mới của khoa học đã đưa thế giới bước vào thời đại của “văn minh công nghệ”, tạo ra xu thế toàn cầu hóa, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các quốc gia, dân tộc.

      Trong bối cảnh đó, trật tự thế giới hai cực Ianta tan rã (1991), lịch sử thế giới hiện đại bước sang giai đoạn mới – giai đoạn của những cuộc chạy đua phát triển kinh tế giữa các nước, giai đoạn của những cuộc hợp tác quốc tế song phương và đa phương.

Lịch sử Việt Nam (1919 – 2000)

      Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, sôi nổi với nhiều khuynh hướng khác nhau. Lịch sử đã khẳng định Việt Nam muốn giành độc lập dân tộc không còn con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản, minh chứng rõ ràng chính là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930). Từ khi thành lập, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành thắng lợi qua các cao trào cách mạng 1930 – 1935; 1936 – 1939; 1939 – 1945; kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954); kháng chiến chống Mĩ (1954 – 1975).

      Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ đã mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc – kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Mặc dù con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội không hề dễ dàng nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã dần ổn định cuộc sống và từng bước xây dựng một Việt Nam giàu mạnh.

Học Kỳ 2

Lịch sử Việt Nam (1919 – 2000)

      Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, sôi nổi với nhiều khuynh hướng khác nhau. Lịch sử đã khẳng định Việt Nam muốn giành độc lập dân tộc không còn con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản, minh chứng rõ ràng chính là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930). Từ khi thành lập, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành thắng lợi qua các cao trào cách mạng 1930 – 1935; 1936 – 1939; 1939 – 1945; kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954); kháng chiến chống Mĩ (1954 – 1975).

      Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ đã mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc – kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Mặc dù con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội không hề dễ dàng nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã dần ổn định cuộc sống và từng bước xây dựng một Việt Nam giàu mạnh.

Học Kỳ 1

Học Kỳ 2

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay