Trong chương trình ngữ văn lớp 11, chúng ta đã được tiếp cận với phần còn lại của văn học trung đại và văn học hiện đại từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 của nền văn học Việt Nam. Trong chương trình lớp 12, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu văn học hiện đại Việt Nam ở giai đoạn từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ XX.

   Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu một số tác phẩm nổi tiếng của văn học nước ngoài để mở rộng và nâng cao tầm hiểu biết. Không những thế, bên cạnh phần đọc hiểu văn bản, chúng ta sẽ rèn luyện thêm kĩ năng làm văn với các chuyên đề văn nghị luận trên cơ sở các thao tác lập luận mà chúng ta đã tìm hiểu trong chương trình văn học 11.

   Nội dung của chương trình văn học lớp 12 bao gồm:

  • Văn học Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ XX
  • Văn học nước ngoài
  • Làm văn

Học Kỳ 1

Văn học Việt Nam - Học kỳ 1

    Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới trong đó có nền văn học. Từ đây, một nền văn học mới ra đời, gắn liền với tư tưởng độc lập dân tộc, tự do và chủ nghĩa xã hội. Văn học Việt Nam giai đoạn 1945 -1975 đã đạt được những thành tựu to lớn và để lại nhiều tác phẩm có giá trị với các chặng đường:

  • Chặng đường từ năm 1945 đến 1954: ca ngợi Tổ quốc và quần chúng cách mạng…
  • Chặng đường từ năm 1955 đến 1964: thể hiện hình ảnh người lao động, ca ngợi những đổi thay của đất nước trong bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc…
  • Chặng đường từ năm 1965 đến 1975: tập trung viết về cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ
Làm Văn - Học kỳ 1

    Chương trình Làm Văn của lớp 11 đã giúp học sinh tiếp cận và rèn luyện các kỹ năng sử dụng các thao tác lập luận vào trong bài viết, bài nói của mình để đạt được hiệu quả giao tiếp cao. Trong chương trình Làm Văn lớp 12, học sinh sẽ có cơ hội vận dụng những kiến thức đó, áp dụng vào những bài nghị luận cụ thể. Ở học kỳ 1, học sinh sẽ được thể nghiệm qua các dạng bài: Nghị luận về một tư tưởng đạo lý, Nghị luận về hiện tượng đời sống, Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ.

Học Kỳ 2

Văn học Việt Nam - Học kỳ 2

    Nền văn học mới đã phát triển qua hai giai đoạn: giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1975 và giai đoạn từ năm 1975 đến hết thế kỷ XX

    Văn học từ năm 1945 đến 1975 đã kế thừa và phát huy mạnh mẽ những truyền thống, tư tưởng lớn của văn học dân tộc, đạt được nhiều thành tựu về nghệ thuật ở nhiều thể loại, đặc sắc hơn cả là thơ trữ tình và truyện ngắn

    Văn học từ năm 1975 trở đi bước vào công cuộc đổi mới vận động theo khuynh hướng dân chủ hóa, đổi mới về quan niệm nhà văn, quan niệm nghệ thuật về con người, phát huy tính sáng tạo với những tìm tòi, thể nghiệm mới

    Khác với các tác phẩm trong giai đoạn trước, văn học giai đoạn này đi sâu hơn vào đời sống tinh thần của con người hiện đại và những đổi mới trong tư tưởng của tác giả. “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” là cả một cuộc đấu tranh phức tạp bên trong mỗi con người trước sự cám dỗ của cái xấu, cái ác. “Chiếc thuyền ngoài xa” diễn tả đời sống thực của con người, những chuyển biến nội tâm phức tạp của từng nhân vật trước cuộc đời nghiệt ngã,…

Văn học nước ngoài

     Phần văn học nước ngoài trong chương trình sách giáo khoa lớp 12 bao gồm 3 tác phẩm nổi tiếng: Thuốc (Lỗ Tấn), Số phận con người (Sô-lô-khôp) và Ông già và biển cả (Hê-minh-uê). Chương trình của Trường học Trực tuyến Sài Gòn sẽ hướng dẫn cho học sinh các Đọc – hiểu các văn bản này, luyện tập các câu hỏi giáo khoa và một số đề văn nhằm giúp học sinh tiếp cận văn bản một cách hiệu quả.

Làm văn - Học kỳ 2

    Sau khi đã được rèn luyện các kỹ năng nghị luận bằng những dạng đề ở học kỳ 1, học sinh sẽ bước vào Làm Văn học kỳ 2 với một số dạng đề khác như: Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học; Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi. Học sinh cố gắng hoàn tất mọi nội dung tất cả bài học để nắm vững lý thuyết và rèn luyện kỹ năng qua các dạng đề nhằm chắc chắn đạt được kết quả học tập tốt nhất

Học Kỳ 1

Văn học Việt Nam - Học kỳ 1

Khái quát Văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX (Phần 1)
00:45:55 18541
Bài 1:

Khái quát Văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX (Phần 1)

Giáo viên: Phan Thị Thanh Hòa
Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX (Phần 2)
00:38:12 6004
Bài 2:

Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX (Phần 2)

Giáo viên: Phan Thị Thanh Hòa
Tuyên ngôn độc lập (phần một: Tác giả)
00:28:06 6399
Bài 3:

Tuyên ngôn độc lập (phần một: Tác giả)

Giáo viên: Phan Thị Thanh Hòa
Tuyên ngôn độc lập (phần hai: Tác phẩm) (Phần 1)
00:27:05 6483
Bài 4:

Tuyên ngôn độc lập (phần hai: Tác phẩm) (Phần 1)

Giáo viên: Phan Thị Thanh Hòa
Tuyên ngôn Độc lập (phần hai: Tác phẩm) (Phần 2)
00:32:39 10303
Bài 5:

Tuyên ngôn Độc lập (phần hai: Tác phẩm) (Phần 2)

Giáo viên: Phan Thị Thanh Hòa
Tây Tiến (Phần 1)
00:52:57 16912
Bài 6:

Tây Tiến (Phần 1)

Giáo viên: Phan Thị Thanh Hòa
Tây Tiến (Phần 2)
00:49:49 8958
Bài 7:

Tây Tiến (Phần 2)

Giáo viên: Phan Thị Thanh Hòa
Việt Bắc (phần một: Tác giả)
00:28:03 10083
Bài 8:

Việt Bắc (phần một: Tác giả)

Giáo viên: Phạm Ngô Bảo Thy
Việt Bắc (Phần 2: Tác phẩm)
00:24:03 13114
Bài 9:

Việt Bắc (Phần 2: Tác phẩm)

Giáo viên: Phạm Ngô Bảo Thy
Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm) (Phần 1)
00:37:23 17023
Bài 10:

Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm) (Phần 1)

Giáo viên: Phạm Ngô Bảo Thy
Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm) (Phần 2)
00:28:46 7177
Bài 11:

Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm) (Phần 2)

Giáo viên: Phạm Ngô Bảo Thy
Tiếng hát con tàu (Phần 1)
00:19:55 2490
Bài 12:

Tiếng hát con tàu (Phần 1)

Giáo viên: Lê Ngọc Hân
Tiếng hát con tàu (Phần 2)
00:20:34 1435
Bài 13:

Tiếng hát con tàu (Phần 2)

Giáo viên: Lê Ngọc Hân
Sóng (Phần 1)
00:18:08 8639
Bài 14:

Sóng (Phần 1)

Giáo viên: Lê Ngọc Hân
Sóng (Phần 2)
00:19:23 5340
Bài 15:

Sóng (Phần 2)

Giáo viên: Lê Ngọc Hân
Đàn ghi ta của Lorca (Phần 1)
00:38:02 4785
Bài 16:

Đàn ghi ta của Lorca (Phần 1)

Giáo viên: Phan Thị Thanh Hòa
Đàn ghi ta của Lorca (Phần 2)
00:35:26 3468
Bài 17:

Đàn ghi ta của Lorca (Phần 2)

Giáo viên: Phan Thị Thanh Hòa
Người lái đò sông Đà (trích) (Phần 1)
00:43:36 20500
Bài 18:

Người lái đò sông Đà (trích) (Phần 1)

Giáo viên: Phan Thị Thanh Hòa
Người lái đò sông Đà (trích) (Phần 2)
00:41:12 4553
Bài 19:

Người lái đò sông Đà (trích) (Phần 2)

Giáo viên: Phan Thị Thanh Hòa
Ai đã đặt tên cho dòng sông (Phần 1)
00:39:27 6430
Bài 20:

Ai đã đặt tên cho dòng sông (Phần 1)

Giáo viên: Phan Thị Thanh Hòa
Ai đã đặt tên cho dòng sông (Phần 2)
00:36:14 3572
Bài 21:

Ai đã đặt tên cho dòng sông (Phần 2)

Giáo viên: Phan Thị Thanh Hòa

Học Kỳ 2

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay