Mọi cơ thể sống đều được tạo ra từ cơ thể sống trước đó. Cơ thể sống được sinh ra vừa mang các đặc điểm của tế hệ trước vừa mang những đặc điểm mới mà ở bố mẹ không có. Chính đặc điểm bảo thủ và mềm dẻo của di truyền đã làm cho sinh vật không những thích nghi với môi trường sống quen thuộc mà còn trở nên phong phú và đa dạng, tạo ra nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

   Tiến hóa đảm nhận quá trình hình thành loài mới và các nhóm phân loại trên loài, tạo ra hàng triệu loài sinh vật như ngày nay. Trong lịch sử tiến hóa, số loài tồn tại cho đến ngày nay ít hơn rất nhiều so với số loài đã từng có mặt trên Trái Đất. Qua quá trình lịch sử lâu dài, nhiều loài đã được hình thành nhưng giờ đây chỉ còn là hóa thạch.

   Những loài còn tồn tại đến ngày nay đang sống và không ngừng tiến hóa. Chúng gắn bó với nhau trong các mối quan hệ sinh thái: quan hệ giữa sinh vật với sinh vật, giữa sinh vật với môi trường. 

   Tất cả các vấn đề trên sẽ được phân tích cụ thể trong chương trình Sinh học 12. Cùng với kiến thức về tế bào học và sinh học cơ thể được trình bày ở chương trình Sinh học 10, 11, học sinh sẽ có những kiến thức đại cương về thế giới sống.

Học Kỳ 1

Di truyền học

    Di truyền là một quá trình truyền đạt thông tin. Ở cấp độ phân tử, quá trình đó được thể hiện qua các cơ chế như nhân đôi ADN, phiên mã, dịch mã. Ở cấp độ tế bào, di truyền được thực hiện qua quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh. Ở cấp độ quần thể, di truyền được thể hiện qua sự thay đổi của tần số alen và thành phần kiểu gen. Trong quá trình truyền đạt, thông tin di truyền có thể bị sai lệch về cấu trúc hay số lượng, chính điều này sẽ gây ra những tác hại nhất định trên cơ thể sinh vật. Nhưng cũng chính sự sai lệch này đã tạo ra nguyên liệu cho quá trình tiến hóa. Thông tin di truyền không đứng yên mà vận động theo những nguyên tắc nhất định tạo ra tính quy luật của hiện tượng di truyền.

    Con người không ngừng nghiên cứu và ứng dụng những kiến thức di truyền vào nhiều lĩnh vực của đời sống: y học, nông nghiệp,…

Tiến hóa

    Trái Đất của chúng ta hình thành cách đây khoảng 4,6 tỉ năm. Ban đầu, Trái Đất chỉ là một hành tinh chưa có sự sống.

    Những tế bào sống đầu tiên được hình thành từ các đại phân tử hữu cơ, mang các đặc điểm sơ khai của sự sống. Nhờ các nhân tố tiến hóa, những tế bào ấy đã hình thành nên các loài sinh vật như ngày nay.

    Phần Tiến hóa của chương trình Sinh học 12 sẽ giúp học sinh hiểu về bằng chứng và cơ chế tiến hóa, sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất.

Học Kỳ 2

Tiến hóa

    Trái Đất của chúng ta hình thành cách đây khoảng 4,6 tỉ năm. Ban đầu, Trái Đất chỉ là một hành tinh chưa có sự sống.

    Những tế bào sống đầu tiên được hình thành từ các đại phân tử hữu cơ, mang các đặc điểm sơ khai của sự sống. Nhờ các nhân tố tiến hóa, những tế bào ấy đã hình thành nên các loài sinh vật như ngày nay.

    Phần Tiến hóa của chương trình Sinh học 12 sẽ giúp học sinh hiểu về bằng chứng và cơ chế tiến hóa, sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất.

Sinh thái học

    Mỗi cơ thể tồn tại đều không thể tách khỏi môi trường sống, chúng gắn bó với nhau trong nhiều mối quan hệ phức tạp như: quan hệ giữa sinh vật với sinh vật, giữa sinh vật với môi trường vô sinh.

   Quan hệ giữa sinh vật với sinh vật được thể hiện trong quần thể là quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh; trong quần xã là những đặc điểm về phân bố, số lượng và thành phần loài. Mối quan hệ giữa sinh vật và môi trường vô sinh được thể hiện qua các quá trình: diễn thế sinh thái, trao đổi chất và năng lượng trong hệ sinh thái, chu trình sinh địa hóa. Tất cả mối quan hệ trên sẽ được khái quát trong phần Sinh thái học.

Học Kỳ 1

Di truyền học

Quá trình nhân đôi của ADN
00:33:29 16162
Bài 1:

Quá trình nhân đôi của ADN

Giáo viên: Lê Phan Quốc
Phiên mã và dịch mã (Phần 1)
00:22:47 6943
Bài 2:

Phiên mã và dịch mã (Phần 1)

Giáo viên: Lê Phan Quốc
Phiên mã và dịch mã (Phần 2)
00:19:12 3599
Bài 3:

Phiên mã và dịch mã (Phần 2)

Giáo viên: Lê Phan Quốc
Điều hòa hoạt động gen
00:10:40 3299
Bài 4:

Điều hòa hoạt động gen

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Nhung
Đột biến gen
00:22:32 3931
Bài 5:

Đột biến gen

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Nhung
Nhiễm sắc thể  và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
00:15:08 6635
Bài 6:

Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Nhung
Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
00:21:20 5022
Bài 7:

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Nhung
Quy luật phân ly
00:14:28 4693
Bài 8:

Quy luật phân ly

Giáo viên: Nguyễn Thị Phương Thảo
Quy luật phân ly độc lập
00:27:45 4797
Bài 9:

Quy luật phân ly độc lập

Giáo viên: Nguyễn Thị Phương Thảo
Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
00:59:34 4867
Bài 10:

Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Giáo viên: Lê Thị Cẩm Tú
Liên kết gen và hoán vị gen
00:45:20 5264
Bài 11:

Liên kết gen và hoán vị gen

Giáo viên: Lê Thị Cẩm Tú
Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân.
00:30:29 4278
Bài 12:

Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân.

Giáo viên: Lê Thị Cẩm Tú
Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
00:26:31 2502
Bài 13:

Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Giáo viên: Lê Thị Cẩm Tú
Bài kiểm tra 1 tiết Học kỳ 1
N/A 113
Bài 14:

Bài kiểm tra 1 tiết Học kỳ 1

Cấu trúc di truyền quần thể tự thụ phấn và giao phối gần
00:21:18 9825
Bài 15:

Cấu trúc di truyền quần thể tự thụ phấn và giao phối gần

Giáo viên: Nguyễn Thị Phương Thảo
Cấu trúc di truyền quần thể ngẫu phối
00:47:46 3473
Bài 16:

Cấu trúc di truyền quần thể ngẫu phối

Giáo viên: Lê Thị Cẩm Tú
Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào.
00:25:03 6810
Bài 17:

Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào.

Giáo viên: Lê Thị Cẩm Tú
Tạo giống nhờ công nghệ tế bào và công nghệ gen (Phần 1)
00:27:29 9004
Bài 18:

Tạo giống nhờ công nghệ tế bào và công nghệ gen (Phần 1)

Giáo viên: Lê Thị Cẩm Tú
Tạo giống nhờ công nghệ tế bào và công nghệ gen (Phần 2)
00:41:17 2638
Bài 19:

Tạo giống nhờ công nghệ tế bào và công nghệ gen (Phần 2)

Giáo viên: Lê Thị Cẩm Tú
Di truyền y học. Bảo vệ vốn gen của lòai người và 1 số vấn đề xã hội của di truyền học.
00:50:14 3923
Bài 20:

Di truyền y học. Bảo vệ vốn gen của lòai người và 1 số vấn đề xã hội của di truyền học.

Giáo viên: Lê Thị Cẩm Tú
Ôn tập phần di truyền học (Phần 1)
00:54:27 4833
Bài 21:

Ôn tập phần di truyền học (Phần 1)

Giáo viên: Lê Thị Cẩm Tú
Ôn tập phần di truyền học (Phần 2)
00:35:09 1729
Bài 22:

Ôn tập phần di truyền học (Phần 2)

Giáo viên: Lê Thị Cẩm Tú

Học Kỳ 2

Đề tham khảo thi THPT Quốc gia 2019 của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Đề tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2019 của Bộ Giáo dục & Đào tạo
N/A 271
Bài 41:

Đề tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2019 của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay