Là chương trình học cuối bậc THPT, chương trình lớp 12 là giai đoạn tiếp nối và
mở rộng của lớp 10 và lớp 11, vừa hệ thống và nâng cao kiến thức đã học, vừa
là lượng rất lớn kiến thức mới phải tiếp thu, chuẩn bị cho các kỳ thi lớn (THPT
Quốc gia, Đại học,…). Do đó chương trình lớp 12 ngoài đáp ứng khung chương
trình còn có các chuyên đề hệ thống hóa kiến thức và rèn luyện kỹ năng để
người học vững vàng vượt qua các kỳ thi quan trọng.

Thời gian học 1 năm từ ngày đóng học phí, học mọi lúc mọi nơi 365 ngày
không giới hạn số lần truy cập.

Học phí: 365.000đ

Tính ra mỗi ngày chỉ 1.000đ mà học đầy đủ bài vở cả 8 môn

Nguồn: Internet

Toán Học

 • 54 bài giảng video
 • Hơn 2300 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 500 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì
chi tiết chương trình học

Vật Lý

 • 41 bài giảng video
 • Hơn 1800 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 700 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì
chi tiết chương trình học

Hóa Học

 • 31 bài giảng video
 • Hơn 1100 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 280 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì
chi tiết chương trình học

Sinh Học

 • 35 bài giảng video
 • Hơn 2000 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 300 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì
chi tiết chương trình học

Ngữ Văn

 • 56 bài giảng video
 • Hơn 1000 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 1000 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì
chi tiết chương trình học

Địa Lý

 • 35 bài giảng video
 • Hơn 900 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 690 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì
chi tiết chương trình học

Lịch Sử

 • 25 bài giảng video
 • Hơn 550 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 200 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì
chi tiết chương trình học

Tiếng Anh

 • 27 bài giảng video
 • Hơn 990 bài tập trắc nghiệm
 • Hơn 60 bài tập tự luận có hướng dẫn giải
 • Thường xuyên cập nhật các đề kiểm tra 15p, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kì
chi tiết chương trình học

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay