Về thông báo "Hiện tại đang có thiết bị thứ 3/trình duyệt thứ 3 đăng nhập vào tài khoản của bạn"

Để bảo đảm an toàn hệ thống của thpt.education và tài khoản của bạn, bạn chỉ được mở dùng thpt.education cùng lúc trên 2 trình duyệt ở trên cùng 1 máy hay...
Xem thêm

[SINH HỌC] [LỚP 12] [HKII] ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019_DS4

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 Môn Sinh học - Đề số 4 Để hỗ trợ cho các em học sinh trong quá trình học và ôn thi THPT Quốc...
Xem thêm

[SINH HỌC] [LỚP 12] [HKII] ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019_DS3

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 Môn Sinh học - Đề số 3 Để hỗ trợ cho các em học sinh trong quá trình học và ôn thi THPT Quốc...
Xem thêm

[SINH HỌC] [LỚP 12] [HKII] ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019_DS2

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 Môn Sinh học - Đề số 2 Để hỗ trợ cho các em học sinh trong quá trình học và ôn thi THPT Quốc...
Xem thêm

[SINH HỌC] [LỚP 12] [HKII] ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019_DS1

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 Môn Sinh học - Đề số 1 Để hỗ trợ cho các em học sinh trong quá trình học và ôn thi THPT Quốc...
Xem thêm

[VẬT LÝ] [LỚP 12] [HKII] ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019_DS6

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019_Đề số 6 Để hỗ trợ cho các em học sinh trong quá trình học và ôn thi THPT Quốc Gia, Trường học Trực tuyến...
Xem thêm

[VẬT LÝ] [LỚP 12] [HKII] ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019_DS5

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019_Đề số 5 Để hỗ trợ cho các em học sinh trong quá trình học và ôn thi THPT Quốc Gia, Trường học Trực tuyến...
Xem thêm

[VẬT LÝ] [LỚP 12] [HKII] ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019_DS4

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019_Đề số 4 Để hỗ trợ cho các em học sinh trong quá trình học và ôn thi THPT Quốc Gia, Trường học Trực tuyến...
Xem thêm

[VẬT LÝ] [LỚP 12] [HKII] ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019_DS3

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019_Đề số 3 Để hỗ trợ cho các em học sinh trong quá trình học và ôn thi THPT Quốc Gia, Trường học Trực tuyến...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 11] [HKII] BỔ SUNG BÀI HỌC MỚI

Bài 46: Kỹ năng viết tiểu sử cá nhân Chương trình lớp 11, học kì 2; Phần tiếng Việt Trường vừa cập nhật bài giảng mới trong chương trình, các bạn có thể truy...
Xem thêm

[SINH HỌC] [LỚP 10] [HKI] BỔ SUNG BÀI GIẢNG “TÀI LIỆU TÓM TẮT ÔN TẬP HỌC KỲ II"

Bài 21: Tài liệu tóm tắt ôn tập học kỳ II Chương trình lớp 10, học kỳ II. Để giúp các em củng cố lại các kiến thức đã học trong chương...
Xem thêm

[SINH HỌC] [LỚP 11] [HKI] BỔ SUNG BÀI GIẢNG “TÀI LIỆU TÓM TẮT ÔN TẬP HỌC KỲ II"

Bài 30: Tài liệu tóm tắt ôn tập học kỳ II Chương trình lớp 11, học kỳ II. Để giúp các em củng cố lại các kiến thức đã học trong chương...
Xem thêm


1 - 12 / 548

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay