Để bảo đảm an toàn hệ thống của thpt.education và tài khoản của bạn, bạn chỉ được mở dùng thpt.education cùng lúc trên 2 trình duyệt ở trên cùng 1 máy hay trên 2 máy, máy ở đây là: máy tính bàn, laptop, smartphone, máy tính bảng

Hiện bạn vừa mở dùng thpt.education ở trên một trình duyệt thứ 3 trong khi 2 trình duyệt bạn có dùng thpt.education hiện vẫn còn mở

Bạn soát trên các máy của mình để đóng bớt các trình duyệt có dùng thpt.education hiện vẫn đang còn mở

Khuyến cáo kỹ thuật: người dùng (nhất là trên smartphone) nên đóng các trình duyệt khi không dùng nữa hay đóng máy, để tránh làm máy tốn bộ nhớ/máy chạy chậm/mau hết pin/tốn dung lượng đĩa cứng/dễ phát sinh lỗi hệ thống…

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay