[TOÁN HỌC] [LỚP 10] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 14 : Phương trình đường elip. Chương trình lớp 10, học kì II, phân môn Hình Học Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Để nắm vững nội dung kiến thức...
Xem thêm

[TOÁN HỌC] [LỚP 10] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 13 : Phương trình đường tròn. Chương trình lớp 10, học kì II, phân môn Hình Học Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Để nắm vững nội dung kiến...
Xem thêm

[TOÁN HỌC] [LỚP 10] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 22 : Ôn tập chương 6. Chương trình lớp 10, học kì II, phân môn Đại số Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác Để nắm vững nội...
Xem thêm

[TOÁN HỌC] [LỚP 10] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 21 : Công thức lượng giác. Chương trình lớp 10, học kì II, phân môn Đại số Chương 5: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác Để nắm vững nội...
Xem thêm

[TOÁN HỌC] [LỚP 10] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 20 : Giá trị lượng giác của một cung. Chương trình lớp 10, học kì II, phân môn Đại số Chương 5: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác. Để...
Xem thêm

[TOÁN HỌC] [LỚP 10] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 19 : Cung và góc lượng giác. Chương trình lớp 10, học kì II, phân môn Đại số Chương 5: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác Để nắm vững...
Xem thêm

[TOÁN HỌC] [LỚP 10] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 17 : Ôn tập chương 4. Chương trình lớp 10, học kì II, phân môn Đại số Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình Để nắm vững nội dung kiến thức...
Xem thêm

[TOÁN HỌC] [LỚP 10] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 16 : Dấu của tam thức bậc hai. Chương trình lớp 10, học kì II, phân môn Đại số Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình. Để nắm vững nội dung...
Xem thêm

[SINH HỌC] [LỚP 12] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 29: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật. Biến động số lượng cá thể của quần thể Chương trình lớp 12, học kì 2; Phần bảy. Sinh thái...
Xem thêm

[SINH HỌC] [LỚP 11] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 20: Phát triển ở thực vật Chương trình lớp 11, học kì 2; Phần bốn. Sinh học cơ thể Để nắm vững nội dung kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm...
Xem thêm

[SINH HỌC] [LỚP 11] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 19: Hoocmôn thực vật Chương trình lớp 11, học kì 2; Phần bốn. Sinh học cơ thể Để nắm vững nội dung kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài, các...
Xem thêm

[SINH HỌC] [LỚP 11] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 18: Sinh trưởng ở thực vật Chương trình lớp 11, học kì 2; Phần bốn. Sinh học cơ thể Để nắm vững nội dung kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm...
Xem thêm


109 - 120 / 548

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay