[SINH HỌC] [LỚP 12] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1 Chương trình lớp 12, học kì II.            Để đánh giá mức độ học tập của các em...
Xem thêm

[VẬT LÝ] [LỚP 12] [HKII] ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019_DETULUYENSO1

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019_Đề tự luyện số 1 Để hỗ trợ cho các em học sinh trong quá trình học và ôn thi THPT Quốc Gia, Trường học...
Xem thêm

[SINH HỌC] [LỚP 11] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1 Chương trình lớp 11, học kì II.            Để đánh giá mức độ học tập của các em...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 10] [HKII] BỔ SUNG BÀI HỌC MỚI

Bài 31: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (Thân Nhân Trung) Chương trình lớp 10, học kì 2; Phần Văn học Trường vừa cập nhật bài giảng mới trong chương trình,...
Xem thêm

[SINH HỌC] [LỚP 10] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1 Chương trình lớp 10, học kì II.            Để đánh giá mức độ học tập của các em...
Xem thêm

[HÓA HỌC] [LỚP 12] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ Chương trình lớp 12, học kì II. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm tra học kỳ theo đúng phân phối chương trình...
Xem thêm

[HÓA HỌC] [LỚP 10] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Chương trình lớp 10, học kì II. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm tra học kỳ theo đúng phân phối chương trình...
Xem thêm

[HÓA HỌC] [LỚP 11] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Chương trình lớp 11, học kì II. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm tra học kỳ theo đúng phân phối chương trình...
Xem thêm

[HÓA HỌC] [LỚP 12] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Chương trình lớp 12, học kì II. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm tra học kỳ theo đúng phân phối chương trình...
Xem thêm

[HÓA HỌC] [LỚP 12] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ Chương trình lớp 12, học kì II. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm tra học kỳ theo đúng phân phối chương...
Xem thêm

[HÓA HỌC] [LỚP 11] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ Chương trình lớp 11, học kì II. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm tra học kỳ theo đúng phân phối chương...
Xem thêm

[HÓA HỌC] [LỚP 10] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ Chương trình lớp 10, học kì II. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm tra học kỳ theo đúng phân phối chương...
Xem thêm


13 - 24 / 548

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay