[TIẾNG ANH] [LỚP 11] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II  Chương trình lớp 11. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm tra 1 tiết học kì II theo đúng phân...
Xem thêm

[TIẾNG ANH] [LỚP 11] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II  Chương trình lớp 11. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm tra học kì II theo đúng phân phối chương trình học của Bộ...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 12] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 58: Nhân vật giao tiếp - Thực hành về hàm ý Chương trình lớp 12, học kì 2; Phần Văn học Để nắm vững nội dung kiến thức và rèn luyện...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 11] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 48: Đặc điểm loại hình của tiếng Việt Chương trình lớp 11, học kì 2; Phần Văn học Để nắm vững nội dung kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 11] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 47: Nghĩa của câu Chương trình lớp 11, học kì 2; Phần Văn học Để nắm vững nội dung kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài, các bạn có...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 11] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 46: Phong cách ngôn ngữ chính luận Chương trình lớp 11, học kì 2; Phần Văn học Để nắm vững nội dung kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài,...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 11] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 27: Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu) Chương trình lớp 11, học kì 2; Phần Văn học Để nắm vững nội dung kiến thức và rèn luyện kĩ năng...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 10] [HKI] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 42: Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt - Phép điệp và phép đối Chương trình lớp 10, học kì 2; Phần Tiếng Việt Để nắm vững nội dung kiến...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 10] [HKI] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 41: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật Chương trình lớp 10, học kì 2; Phần Tiếng Việt Để nắm vững nội dung kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài,...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 10] [HKI] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 40: Khái quát lịch sử tiếng Việt Chương trình lớp 10, học kì 2; Phần Tiếng Việt Để nắm vững nội dung kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài,...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 10] [HKI] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 37: Chí khí anh hùng Chương trình lớp 10, học kì 1; Phần Văn học Để nắm vững nội dung kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài, các bạn...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 10] [HKI] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 31: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên Chương trình lớp 10, học kì 1; Phần Văn học Để nắm vững nội dung kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm...
Xem thêm


25 - 36 / 548

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay