[NGỮ VĂN] [LỚP 10] [HKI] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 22: Biện pháp tu từ ẩn dụ và hoán dụ Chương trình lớp 10, học kì 1; Phần Tiếng Việt Để nắm vững nội dung kiến thức và rèn luyện kĩ...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 10] [HKI] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 21: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt Chương trình lớp 10, học kì 1; Phần Tiếng Việt Để nắm vững nội dung kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài,...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 10] [HKI] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 20: Hoạt động giao tiếp Chương trình lớp 10, học kì 1; Phần Tiếng Việt Để nắm vững nội dung kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài, các bạn...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 12] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỶ 2 Chương trình lớp 12, học kì II. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm tra học kỳ theo đúng phân phối chương...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 11] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỶ 2 Chương trình lớp 11, học kì II. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm tra học kỳ theo đúng phân phối chương...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 10] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỶ 2 Chương trình lớp 10, học kì II. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm tra học kỳ theo đúng phân phối chương...
Xem thêm

[VẬT LÝ] [LỚP 12] [HKI] ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I  Chương trình lớp 12, học kì I. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm tra 1 tiết theo đúng...
Xem thêm

[TOÁN HỌC] [LỚP 10] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1 Chương trình lớp 10, học kì II. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm tra học kì...
Xem thêm

[TOÁN HỌC] [LỚP 11] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1 Chương trình lớp 11, học kì II. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm tra học kì...
Xem thêm

[TOÁN HỌC] [LỚP 12] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1 Chương trình lớp 12, học kì II. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm tra học kì...
Xem thêm

[TOÁN HỌC] [LỚP 12] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH 12 (LẦN 2) - ĐỀ SỐ 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH 12 (LẦN 2) – ĐỀ SỐ 1 Chương trình lớp 12, học kì II. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm...
Xem thêm

[TOÁN HỌC] [LỚP 11] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 11 (LẦN 2) - ĐỀ SỐ 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 11 (LẦN 2) – ĐỀ SỐ 1 Chương trình lớp 11, học kì II. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm...
Xem thêm


37 - 48 / 548

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay