[NGỮ VĂN] [LỚP 10] [HKI] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 07: Tam đại con gà, Nhưng nó phải bằng hai mày Chương trình lớp 10, học kì 1; Phần Văn học Dân gian. Để nắm vững nội dung kiến thức và...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 10] [HKI] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 06: Tấm Cám (Phần hai) Chương trình lớp 10, học kì 1; Phần Văn học Dân gian. Để nắm vững nội dung kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài,...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 10] [HKI] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 05: Tấm Cám (Phần một) Chương trình lớp 10, học kì 1; Phần Văn học Dân gian. Để nắm vững nội dung kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài,...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 10] [HKI] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 04: Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy Chương trình lớp 10, học kì 1; Phần Văn học Dân gian. Để nắm vững nội dung kiến thức và rèn...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 10] [HKI] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 03: Chiến thắng Mtao Mxây (Trích Sử thi Đăm Săn) Chương trình lớp 10, học kì 1; Phần Văn học Dân gian. Để nắm vững nội dung kiến thức và rèn luyện...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 10] [HKI] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 02: Khái quát văn học dân gian Việt Nam (Phần hai). Chương trình lớp 10, học kì 1; Phần Văn học Dân gian. Để nắm vững nội dung kiến thức và rèn luyện...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 10] [HKI] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 01: Khái quát văn học dân gian Việt Nam (Phần một). Chương trình lớp 10, học kì 1; Phần Văn học Dân gian. Để nắm vững nội dung kiến thức và rèn luyện...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 10] [HKI] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 08: Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa (Phần một). Chương trình lớp 10, học kì 1; Phần Văn học Dân gian. Để nắm vững nội dung kiến thức và...
Xem thêm


541 - 548 / 548

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay