[SINH HỌC] [LỚP 11] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 26: Sinh sản ở động vật Chương trình lớp 11, học kì 2; Phần bốn. Sinh học cơ thể Để nắm vững nội dung kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm...
Xem thêm

[SINH HỌC] [LỚP 11] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 25: Sinh sản hữu tính ở thực vật Chương trình lớp 11, học kì 2; Phần bốn. Sinh học cơ thể Để nắm vững nội dung kiến thức và rèn luyện kĩ...
Xem thêm

[SINH HỌC] [LỚP 10] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 17: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut; bệnh truyền nhiễm và miễn dịch Chương trình lớp 10, học kì 2; Phần ba. Sinh học vi sinh vật Để nắm vững...
Xem thêm

[SINH HỌC] [LỚP 12] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1 Chương trình lớp 12, học kì II. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm tra...
Xem thêm

VẬT LÝ_LỚP 12_GIẢI BÀI TẬP BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY_BÀI 2

Bài học: “Ứng dụng số phức trong dao động điều hòa (Phần 2)” Với mục đích giúp học sinh giải nhanh các bài toán Vật Lý, trường học trực tuyến Sài...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 11] [HKII] BỔ SUNG BÀI HỌC MỚI

Bài 47: Nghĩa của câu Chương trình lớp 11, học kì 2; Phần tiếng Việt Trường vừa cập nhật bài giảng mới trong chương trình, các bạn có thể truy cập vào đường dẫn...
Xem thêm

[SINH HỌC] [LỚP 11] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1 Chương trình lớp 11, học kì II. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm tra...
Xem thêm

[SINH HỌC] [LỚP 10] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1 Chương trình lớp 10, học kì II. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm tra...
Xem thêm

[TOÁN HỌC] [LỚP 12] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1 Chương trình lớp 12, học kì II. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm tra giữa học...
Xem thêm

[VẬT LÝ] [LỚP 12] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1 Chương trình lớp 12, học kì II.            Để đánh giá mức độ học tập của các em...
Xem thêm

[VẬT LÝ] [LỚP 10] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1 Chương trình lớp 10, học kì II.            Để đánh giá mức độ học tập của các em...
Xem thêm

[TOÁN HỌC] [LỚP 11] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1 Chương trình lớp 11, học kì II. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm tra giữa học...
Xem thêm


85 - 96 / 548

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay