[TOÁN HỌC] [LỚP 10] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1 Chương trình lớp 10, học kì II. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm tra giữa học...
Xem thêm

[VẬT LÝ] [LỚP 12] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1 Chương trình lớp 12, học kì II. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm tra...
Xem thêm

[VẬT LÝ] [LỚP 11] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1 Chương trình lớp 11, học kì II. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm tra...
Xem thêm

[VẬT LÝ] [LỚP 10] [HKII] ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II – ĐỀ SỐ 1 Chương trình lớp 10, học kì II. Trường học Trực tuyến Sài Gòn đã biên soạn những đề kiểm tra...
Xem thêm

[VẬT LÝ] [LỚP 12] [HKII] ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 - ĐỀ SỐ 1 Chương trình lớp 12, học kì II.             Để hỗ trợ cho các em học sinh...
Xem thêm

[SINH HỌC] [LỚP 10] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 16: Cấu trúc và chu trình nhân lên của virut Chương trình lớp 10, học kì 2; Phần ba. Sinh học vi sinh vật Để nắm vững nội dung kiến thức...
Xem thêm

[SINH HỌC] [LỚP 12] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 30: Quần xã sinh vật và các đặc trưng cơ bản của quần xã Chương trình lớp 12, học kì 2; Phần bảy. Sinh thái học Để nắm vững nội dung kiến...
Xem thêm

[SINH HỌC] [LỚP 11] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 23: Sinh sản vô tính ở thực vật Chương trình lớp 11, học kì 2; Phần bốn. Sinh học cơ thể Để nắm vững nội dung kiến thức và rèn luyện kĩ...
Xem thêm

[NGỮ VĂN] [LỚP 11] [HKII] BỔ SUNG BÀI HỌC MỚI

Bài 46: Phong cách ngôn ngữ chính luận Chương trình lớp 11, học kì 2; Phần tiếng Việt Trường vừa cập nhật bài giảng mới trong chương trình, các bạn có thể truy cập...
Xem thêm

[SINH HỌC] [LỚP 11] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 22: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật Chương trình lớp 11, học kì 2; Phần bốn. Sinh học cơ thể Để nắm vững nội...
Xem thêm

[SINH HỌC] [LỚP 11] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 21: Sinh trưởng và phát triển ở động vật Chương trình lớp 11, học kì 2; Phần bốn. Sinh học cơ thể Để nắm vững nội dung kiến thức và rèn luyện...
Xem thêm

[TOÁN HỌC] [LỚP 10] [HKII] BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

Bài 15 : Ôn tập chương 3. Chương trình lớp 10, học kì II, phân môn Hình Học Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng. Để nắm vững nội dung kiến...
Xem thêm


97 - 108 / 548

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay